Przygotowanie do zabiegu

Bezultradźwiękowa fakoemulsyfikacja zaćmy

Jedyną metodą leczenia zaćmy jest poddanie się operacji wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych. Od ponad 20 lat przeprowadza się operacje usuwania zaćmy za pomocą ultradźwięków, które skutecznie rozdrabniają zmętniałą soczewkę – dzięki temu można ją usunąć i w jej miejsce wszczepić sztuczną soczewkę. Niestety, ultradźwięki mają też szkodliwe działanie – uszkadzają bowiem komórki śródbłonka rogówki, które są odpowiedzialne za jej przejrzystość – niestety, nie mają one zdolności odnawiania się, a ich liczba maleje wraz z wiekiem.
Dlatego w Ośrodku Mikrochirurgii Oka Mega-lens wprowadziliśmy innowacyjną tzw. bezultradźwiękową fakoemulsyfikację zaćmy – u 92% pacjentów nie stosujemy ultradźwięków w ogóle, a u 8% wykorzystujemy ich mniej niż standardowo. Dzięki tej metodzie operacje zaćmy możemy bezpiecznie wykonywać nawet u pacjentów z chorobami rogówki. Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, które leczą zaćmę tą metodą.

Podstawowym badaniem wykonywanym przed operacją zaćmy w naszym Ośrodku Mikrochirurgii Oka jest badanie na biometrze optycznym IOL Master 700 firmy Zeiss. Biometr optyczny pozwala zobrazować zewnętrzne i wewnętrzne struktury oka. W trakcie tego badania mierzy się m.in. długość całej gałki ocznej, głębokość komory przedniej, grubość soczewki oka, określenie krzywizny przedniej i tylnej powierzchni rogówki oraz jej grubość. Wykorzystując te dane można z dużą dokładnością obliczyć przy pomocy specjalnych reguł matematycznych moc optyczną sztucznej soczewki.

Zastosowanie światła laserowego 1065 nm do wykonania pomiarów umożliwia przeprowadzenie badania praktycznie we wszystkich rodzajach zaćmy, szczególnie w zaćmie podtorebkowej tylnej, występującej często u ludzi młodych. A właśnie u nich wszczepiamy najwięcej soczewek wieloogniskowych, przy których obliczenia mocy optycznej muszą być najdokładniejsze. Dotychczasowe biometry nie pozwalały na taką dokładność pomiarów.

Cały proces leczenia zaćmy – począwszy od kwalifikacji oraz doboru i obliczenia potrzebnej soczewki, poprzez poszczególne etapy operacji i ocenę wyników optycznych – nadzorowany jest przez komputerowy system wspomagania Verion. System nadzoruje jakość i poprawność poszczególnych etapów leczenia, jednocześnie wskazując najlepsze rozwiązania. Dzięki systemowi Verion jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić moc i ustawienie soczewki torycznej, ustawienie soczewki wieloogniskowej w osi widzenia (bez tego systemu jest to niemożliwe), a także minimalizować najmniejsze nawet astygmatyzmy.

System Verion wykorzystywany w naszej klinice przy każdej operacji podnosi jakość wykonywanych zabiegów na nieosiągalny dotychczas poziom pod względem efektów optycznych, jednocześnie zapewniając maksymalne bezpieczeństwo pacjenta.

Klasyczna fakoemulsyfikacja zaćmy polega na wykorzystaniu energii ultradźwięków w celu rozbicia zmętniałej soczewki. Niestety ultradźwięki bardzo dobrze rozprzestrzeniają się w środowisku wodnym oka i w czasie operacji usunięcia zaćmy dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń szczególnie w śródbłonku rogówki, co może prowadzić do jej zmętnienia i utraty widzenia.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w przeszczepianiu rogówki z jednoczesnym usunięciem zaćmy opracowaliśmy metodę pozwalającą na bezpieczne usunięcie zaćmy bez stosowania ultradźwięków Metoda polega na zastosowaniu specjalnych technik rozdrabniania soczewki (tzw. fakochop) oraz wysokiego podciśnienia w celu odessania mas soczewkowych. Całą operację wykonujemy przez zaledwie dwumilimetrowe nacięcie. Przez nie wprowadzana jest także sztuczna soczewka.

Ponad 92% operacji usunięcia zaćmy wykonujemy bez ultradźwięków, w pozostałych przypadkach najtwardszych zaćm zastosowana energia jest minimalna. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzamy u naszych pacjentów utraty komórek śródbłonka rogówki, co pozwala na bezpieczne przeprowadzenie operacji usunięcia zaćmy u wszystkich pacjentów, a w szczególności – u osób ze schorzeniami rogówki, z dystrofią Fuchsa oraz ze zmniejszoną gęstością komórek śródbłonka.

Wszystkie osoby zainteresowane nowoczesnym leczeniem zaćmy zapraszamy do Ośrodka Mikrochirurgii Oka Mega-Lens w Warszawie! Zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów oraz dostęp do innowacyjnych technologii. Zachęcamy do kontaktu -> https://operacjezacmy.pl/kontakt/.

Umów wizytę, napisz wiadomość

Zapraszamy do kontaktu