Zespół lekarzy

Marek Czubak

dr-Czubak

Współzałożyciel Specjalistycznej Lecznicy Okulistycznej MEGA-LENS

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Mikrochirurg

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia zaćmy i jaskry, rogówki
 • Leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.

Doświadczenia zawodowe:

 • Wieloletnie doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych i zagranicznych,
 • Autor doniesień naukowych i publikacji medycznych z zakresu chirurgii zaćmy, jaskry i rogówki,
 • Organizator szkoleń dla lekarzy okulistów z zakresu leczenia chirurgicznego chorób oczu,
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich – organizacji zrzeszającej lekarzy chirurgów okulistycznych,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS) oraz Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO).

 

Waldemar Woźniak

Współzałożyciel Specjalistycznej Lecznicy Okulistycznej MEGA-LENS

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób siatkówki i jaskry

 • Leczenie ambulatoryjne chorób oczu
 • Laseroterapia siatkówki

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu

Doświadczenia zawodowe:

 • Wieloletnie doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
 • Organizator szkoleń dla lekarzy okulistów z zakresu leczenia chirurgicznego chorób oczu

 

Wojciech Gałecki

Współzałożyciel Specjalistycznej Lecznicy Okulistycznej MEGA-LENS

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia jaskry
 • Leczenie ambulatoryjne chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • Doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
 • Wieloletnie doświadczenie w doborze odpowiedniego zaopatrzenia medycznego potrzebnego w przypadku korekcji wad wzroku jak np. okulary, soczewki kontaktowe oraz pryzmaty

 • Organizator szkoleń dla lekarzy okulistów z zakresu leczenia chirurgicznego chorób oczu

 

Justyna Badowska

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia zaćmy i jaskry
 • Leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

 

 

Karina Broniek-Kowalik

dr-2

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia zaćmy, jaskry oraz chorób nerwu wzrokowego
 • Leczenie ambulatoryjne chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • Doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych
 • Organizator szkoleń dla lekarzy okulistów z zakresu diagnostyki i leczenia chorób oczu
 • Autor publikacji i artykułów w krajowej oraz zagranicznej literaturze specjalistycznej na temat chirurgii zaćmy, chorób rogówki, nerwu wzrokowego i siatkówki.
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO)

 

Maciej Domosławski

Specjalizacja:

 • Okulista

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • 1982-2005 Klinika Okulistyki AM Warszawa
 • Praktyka Prywatna

 

Magdalena Korwin

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Lekarz medycyny estetycznej

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu u dzieci i dorosłych
 • Leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • Doświadczenie zdobyte w placówkach krajowych i zagranicznych

 

Marek Rostkowski

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry
 • Leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne chorób oczu
 • Laseroterapia przeciwjaskrowa
 • Badania diagnostyczne: badanie OCT siatkówkowe i jaskrowe
 • Laseroterapia  przeciwjaskrowa – MLT

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

 

Anna Klemarczyk

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu u dzieci (powyżej 6 roku życia) i dorosłych
 • Leczenie ambulatoryjne i chirurgiczne chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z jaskrą
 • Wieloletnie doświadczenie w doborze soczewek kontaktowych

 

 

Izabella Wójcicka-Balińska
06/Iza-W
Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i leczenie schorzeń siatkówki, zwłaszcza: degeneracji plamki związanej z wiekiem (AMD), zmian w przebiegu cukrzycy, zmian w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki, centralną retinopatią surowiczą (CRS) oraz zmian degeneracyjnych obwodu siatkówki

 • Badania diagnostyczne : angiografia fluoresceinowa , angiografia OCT, badanie OCT siatkówkowe i jaskrowe
 • Laseroterapia  siatkówki w tym zabiegi z użyciem lasera mikropulsacyjnego

Wykształcenie:

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe:

 • Od początku drogi zawodowej  związana z Katedrą i Kliniką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Autorka lub współautorka publikacji naukowych oraz wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

 

Barbara Kropidłowska

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka oraz leczenie chorób oczu i zeza u dorosłych i dzieci

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

Wykształcenie:

 • Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie
 • Wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z jaskrą

 

Szymon Szczepanik

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka oraz leczenie chorób oczu

Wykształcenie:

 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

 

Anna Skłodowska

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i leczenie schorzeń okulistycznych z uwzględnieniem: schorzeń siatkówki w przebiegu retinopatii cukrzycowej, zakrzepu naczyń siatkówki, degeneracji plamki związanej z wiekiem (AMD) i innych zmian zwyrodnieniowych siatkówki

 • Badania diagnostyczne : badanie OCT
 • Laseroterapia  siatkówki ww schorzeń
 • Kwalifikacja pacjentów do injekcji anty-VEGF

Wykształcenie:

 • Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

 

Dorota Kolińska

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu i jaskry

 

Agnieszka Kordaś-Czempińska

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

 

Mariusz Koziak

Specjalizacja:

 • Okulista

 

Paweł Lewandowski

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Badania diagnostyczne: UBM, USG

 

Agnieszka Nasiłowska-Paciorek

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia jaskry, chorób nerwu wzrokowego i siatkówki

 • Leczenie ambulatoryjne chorób oczu

 

Magdalena Pikor

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

 

Magdalena Szczygielska

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Badania diagnostyczne: UBM, USG

 

Iwona Węgrzyk

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

 

Małgorzata Wojtulewicz

Specjalizacja:

 • Okulista

 • Diagnostyka i konsultacje w zakresie leczenia chorób oczu, zwłaszcza jaskry

 

Adam Hapunik

Specjalizacja:

 • Okulista

 

Dariusz Zarzycki

Specjalizacja:

 • Okulista

 

Izabela Rak

Specjalizacja:

 • Optometrystka

 

Tomasz Lewandowski

Specjalizacja:

 • Optometrysta

 

mgr Patrycja Banasek

Specjalizacja:

 • Ortoptystka

 • Pedagog terapeuta

 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń widzenia obuocznego i niedowidzenia zarówno u dzieci jak i osób dorosłych

 • Leczenie zaburzeń ruchomości mięśni oczu