USG gałki ocznej

Przydatność kliniczna USG jako nieinwazyjnej metody diagnostycznej jest bardzo duża i wykorzystuje się ją w wielu przypadkach np. :

  • nieprzejrzystości ośrodków optycznych w celu poszukania odwarstwienia siatkówki, proliferacji witreoretinalnych czy wewnątrzgałkowych ciał obcych
  • przy prawidłowym wglądzie w głębsze struktury oka w celu diagnostyki różnicowej np. różnicowaniu pierwotnego odwarstwienia siatkówki od wtórnego spowodowanego guzemwiecej_usg_oka
  • w celu określenia wymiarów guza
  • w celu oceny ukształtowania tylnej ściany gałki ocznej w wysokiej krótkowzroczności i uwzględnienie garbiaka tylnego
  • w biometrii i przy obliczaniu mocy wszczepów wewnątrzgałkowych
  • w celu oceny zmian w strukturach oczodołu (pogrubienie mięśni oko-ruchowych, zmiany zapalno-obrzękowe, zmiany naczyniakowate, guzy oczodołu, wytrzesz hormonalny … itp.)

 

“Zakup dofinansowany przez UE z EFRR, oraz budżet państwa (województwa mazowieckiego) w ramach działania 1.5 RPO WM, projektu nr RPMA.01.05.00-14-173/08 pt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Jaskry oraz Chorób Siatkówki.”