Tonomteri dynamiczna Pascal

image020Dynamiczny Tonometr Konturowy PASCAL jest cyfrowym tonometrem kontaktowym trzeciej generacji do zastosowań okulistycznych. Urządzenie montowane jest na lampie szczelinowej dowolnego typu. Po kilkusekundowym kontakcie z rogówką podawana jest numeryczna wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) oraz amplitudy tętna gałkowego (OPA). Urządzenie mierzy pulsujące IOP w sposób bezpośredni i ciągły (dynamicznie), przy czym uzyskany wynik pomiaru ciśnienia jest niezależny od własności biomechanicznych rogówki, takich jak grubość, uwodnienie, sztywność, elastyczność.

 

Tonometr PASCAL jest obecnie jedynym tonometrem umożliwiającym prawidłowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej.

 

“Zakup dofinansowany przez UE z EFRR, oraz budżet państwa (województwa mazowieckiego) w ramach działania 1.5 RPO WM, projektu nr RPMA.01.05.00-14-173/08 pt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Jaskry oraz Chorób Siatkówki.”