OCT

Optyczna koherenta tomografia (OCT) jest nieinwazyjną, bezdotykową metodą badania gałki ocznej, głównie siatkówki. Wskazaniem do badania OCT  są głównie choroby plamki, czyli centralnej części siatkówki.

 

Badanie OCT wykonujemy przy pomocy aparatu SOCT REVO NX. Jest to aparat najnowszej generacji, który jest kompleksowym narzędziem do diagnostyki schorzeń oczu, monitorowania choroby, a także sprawdzania efektywności i skuteczności stosowanego leczenia. Poza dotychczas wykonywanymi badaniami takimi jak: OCT, GCC, badanie kąta przesączania oraz ocenę przedniego odcinka oka, wykonujemy również nowe badanie jakim jest Angiografia-OCT.

 

AMD-wysiękowe.jpg
Angio-OCT – jest to badanie pozwalające na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Metoda ta jest w pełni bezinwazyjna, a umożliwia zobrazowanie przepływu krwi w naczyniach siatkówki bez dożylnego podawania kontrastu (fluoresceiny). Badanie jest dostępne dla każdego pacjenta i nie wymaga zgody lekarza internisty na przeprowadzenie badania. Rozwiązanie to poszerza granice możliwości diagnostyki okulistycznej. Wykonywanie badania OCT polecane jest najczęściej przy schorzeniach oczu takich jak: AMD, retinopatia cukrzycowa czy CRS.

 

Zastosowanie rozwiązania pozwolą w pełni wykorzystać możliwości urządzenia do diagnostyki i wskazań do leczenia następujących schorzeń :

 

 • Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD)
 • Choroidopatia centralna surowicza
 • Obrzęk plamki o różnej etiologii
 • Otwory plamkowe
 • Trakcje szklistkowo-siatkówkowe
 • Błony nasiatkówkowe
 • Znamiona barwnikowe naczyniówki
 • Ocena plamki w krótkowzroczności, zapaleniach
 • Dystrofie siatkówki
 • Odwarstwienie i rozwarstwienie siatkówki
 • Inne

 

“Zakup dofinansowany przez UE z EFRR, oraz budżet państwa (województwa mazowieckiego) w ramach działania 1.5 RPO WM, projektu nr RPMA.01.05.00-14-173/08 pt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Jaskry oraz Chorób Siatkówki.”