Matrix/FDT

matrix-1.png
Nowoczesna perymetria komputerowa, która pozwala na wykrycie bardzo wczesnych zmian jaskrowowych, zachowując wysoką jakość i powtarzalność testu przy jednoczesnym, maksymalnym skróceniu jego czasu trwania badania. Perymetr Matrix wykorzystuje zjawisko zdwojenia przez częstotliwość (FDT). Testy wykonane na tym urządzeniu cechują się wysoką czułością w wykrywaniu zmian jaskrowych.

 

Perymetria zdwojonej częstotliwości opiera się na wybiórczym pobudzaniu komórek M, ponieważ łatwiej jest wykryć ubytek w tej populacji komórek, których jest mało. Dlatego nawet mała ich utrata wywiera znaczący wpływ na funkcję widzenia regulowane przez tę                                                                                                subpopulację komórek.

 

Wskazania do wykonania badania Matrix:

  • Jaskra ( podejrzenie, jaskra preperymetryczna, zaawansowana)
  • Nadciśnienie oczne
  • Pacjenci z problemami w perymetrii konwecjonalnej
  • Zmiany w obrębie tarczy nerwu wzrokowego

 

Aparat posiada normatywną bazę danych ustalaną według wieku i przeprowadza analizę statystyczną testu umożliwiającą szybką ocenę wyniku.

 

Badanie Matrix jest szczególnie zalecane w pacjentów z podejrzeniem jaskry.