GDx

gdx-300x229.png

Rezultatem badania GDX jest kolorowa „mapa grubości” włókien nerwowych znajdujących się na dnie oka.

Badanie GDx  wykonywane jest w diagnostyce i monitorowaniu jaskry. Jest to badanie trwające zwykle mniej niż 5 minut. Badanie GDx jest całkowicie bezbolesne oraz nie wymaga rozszerzenia źrenic. Laser o nieszkodliwej długości wiązki skanuje dno oka i powstaje obraz włókien nerwowych siatkówki. Badanie wykonywane jest na aparacie GDx PRO.

 

Zastosowanie badania GDx

  • wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych,
  • śledzenie progresji choroby,
  • choroby uszkadzające nerw wzrokowy: guzy mózgu, zmiany niedokrwienne, cukrzyca zapalenia nerwu, zmiany pourazowe, SM, choroba Alzheimera.

 

Badanie GDx ECC lub GDx VCC wykorzystywane jest do wczesnego wykrywania zmian jaskrowych i monitorowania przebiegu choroby jako uzupełnienie badania okulistycznego i pozostałych metod diagnostycznych takich jak HRT, pole widzenia, FDT czy OCT.
Pozwala ono na ocenę stopnia zmian w narządzie wzroku zanim będą one zauważalne w polu widzenia. Jeżeli wynik badania nie jest prawidłowy, lub jest prawidłowy lecz pacjent znajduje się w grupie ryzyka zachorowań na jaskrę należy badanie powtórzyć za ½ roku lub za rok.

 

 

Urządzenie posiada możliwość zastosowania dwóch metod badania kompensacji rogówkowej: ECC (standardowo)– udoskonalona kompensacja rogówkowa oraz VCC – zmienna kompensacja rogówkowa (jako ciągłość z dotychczas wykonywanymi badaniami).

W strategii ECC urządzenie GDX PRO mierzy tzw. integralność warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL –I), a nie tylko grubość tej warstwy.

GDx.jpg
’Zakup dofinansowany przez UE z EFRR, oraz budżet państwa (województwa mazowieckiego) w ramach działania 1.5 RPO WM, projektu nr RPMA.01.05.00-14-173/08 pt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Jaskry oraz Chorób Siatkówki.