Elektrofizjologia

Jesteśmy jednym z trzech ośrodków komercyjnych w kraju posiadającym pracownię okulistycznej diagnostyki elektrofizjologicznej

Badania elektrofizjologiczne w okulistyce stanowią cenne uzupełnienie procesu diagnostycznego oraz monitorowania leczenia wielu chorób okulistycznych i ogólnoustrojowych dających objawy okulistyczne. Powinny być rozpatrywane jako istotna część diagnostyki klinicznej w powiązaniu z badaniem podmiotowym, przedmiotowym i innymi badaniami dodatkowymi.

ERG
Wyróżniamy 3 podstawowe badania elekrofizjologiczne:
–    badanie elektroretinograficzne i elektrookulograficzne pozwalające na uzyskanie informacji o funkcjonowaniu poszczególnych warstw siatkówki (ERG, EOG)
–    badanie wzrokowych potencjałów wywołanych umożliwiające ocenę funkcjonowania drogi wzrokowej od plamki przez nerw wzrokowy, drogę wzrokową do kory wzrokowej w mózgu. (VEP)

Rejestracja sygnału bioelektrycznego polega na stymulacji siatkówki lub nerwu wzrokowego w określonych warunkach otoczenia odpowiednimi bodźcami. Poprzez zastosowanie odpowiednich elektrod zamocowanych na skórze głowy lub gałkach ocznych pacjenta sygnał przekazywany jest do analizatora i wyświetlany na monitorze w postaci krzywych wielofazowych. Uzyskane wyniki poddawane są analizie zarówno w zakresie wartości liczbowych poszczególnych załamków jak i ich morfologii.

Podstawowe wskazania do badań elektrofizjologicznych

1.    Nagłe zaniewidzenie lub obniżenie ostrości wzroku bez widocznych zmian w gałce ocznej.
2.    Ocena stanów neurookulistycznych (stwardnienie rozsiane, nowotwory oczodołu lub mózgu, zaburzenia krążenia mózgowego, toksyczne uszkodzenia nerwu wzrokowego lub ośrodków wzrokowych, stany pourazowe).
3.    Ocena stanu narządu wzroku u pacjentów z nieprzeziernymi ośrodkami optycznymi przed planowanymi zabiegami usunięcia zaćmy lub/i witrektomią w celu ustalenia rokowania co do poprawy ostrości wzroku
4.    Ocena zmian czynności narządu wzroku w stanach pourazowych, pooperacyjnych, nieoperacyjnych (np. oponiaki nerwu wzrokowego), w chorobach przewlekłych lub wymagających długotrwałej terapii lekami potencjalnie toksycznymi dla narządu wzroku.
5.    Wykrywanie chorób w stadiach przedklinicznych (np. oftalmopatii tarczycowej gdy jest jeszcze dobra ostrość wzroku) w celu odpowiednio wczesnego leczenia i dzięki temu zachowania widzenia.
6.    Podejrzenie dystrofii siatkówki w stadium braku widocznych zmian na dnie oka, szczególnie badanie dzieci z rodzin obciążonych genetycznie (umożliwia wczesne, przedkliniczne wykrycie choroby i odpowiednie ukierunkowanie rozwoju szkolnego i zawodowego dziecka). Ocena stopnia zaawansowania dysfunkcji siatkówki pacjentów z widocznymi zmianami na dnie oka i/lub już wcześniej rozpoznaną dystrofią lub zwyrodnieniem siatkówki oraz monitorowanie postępu choroby (ocena rokowania co do zachowania widzenia w trakcie choroby).
7.    Podejrzenie symulacji u pacjentów starających się o rentę lub inne świadczenia z tytułu pogorszenia ostrości wzroku(brak zgodności obrazu klinicznego i dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta).
8.    Określenie ostrości wzroku i diagnostyka pacjentów nie współpracujących z powodu zaawansowanego wieku, miażdżycy, zaburzeń psychicznych, niedorozwoju psychicznego, braku chęci do współdziałania w badaniu.
9.    Ocena stanu narządu wzroku dzieci podejrzanych o poważne wrodzone lub nabyte we wczesnym okresie życia uszkodzenie widzenia, lub/i ze sprzężoną niepełnosprawnością utrudniającą badanie powszechnie stosowanymi metodami oceny klinicznej.
10.    Ocena rokowania co do poprawy ostrości wzroku i sposobu postępowania w stanach wrodzonego niedowidzenia.

 

 

Zapraszamy do naszej placówki przy ul. Polnej 30a (dawna al. Armii Ludowej 15), tel 22 668 60 09 lub 730 964 865