Badanie śródbłonka rogówki

Śródbłonek to pojedyncza warstwa komórek rogówki, które nie odnawiają się, a z wiekiem ich liczba maleje. Śródbłonek gwarantuje przezroczystość rogówki.image005

 

Obecnie istnieją dwie metody badania komórek śródbłonka rogówki. Kontaktowa, która sprawdza się w badaniach doświadczalnych oraz bezkontaktowa bardziej przydatna w badaniach klinicznych.

 

W lecznicy MEGA-LENS badania śródbłonka rogówki wykonujemy przy pomocy bezkontaktowego mikroskopu spekularnego EM-3000 firmy TOMEY.

 

W czasie ok. 1-2 sekund aparat wykonuje 15 zdjęć z których najlepsze możemy wybrać do oceny. W skład oceny morfometrycznej wykonanych zdjęć wchodzą:

  • ilość badanych komórek
  • średni rozmiar analizowanych komórek śródbłonka
  • gęstość analizowanych komórek śródbłonka prezentowana jako liczba komórek na 1 mm kwadratowy
  • zmienność współwystępowania komórek wyprowadzona z podziału średniego rozmiaru przez rozmiar standardowy
  • rozmiar największej i najmniejszej komórki

 

image006Równocześnie mierzona jest grubość rogówki.

 

Badanie śródbłonka rogówki pozwala wyznaczyć granicę bezpieczeństwa w kwalifikacji chorego do zabiegu oraz ocenić jakość widzenia po operacji zaćmy.

 

Liczne doniesienia naukowe dowodzą, że zastosowanie dużej ilości ultradźwięków podczas operacji usunięcia zaćmy uszkadza bezpowrotnie śródbłonek rogówki.