Badanie na synoptoforze

Synoptofor jest podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym, który służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza.image004

 

Do aparatu wkłada się odpowiednie obrazki widziane osobno przez każde oko. Obrazki można oświetlać jednocześnie lub każdy oddzielnie. Badany opiera czoło i brodę na podpórce, co zapewnia odpowiednie ustawienie głowy i oczu. Umieszczone na specjalnych ramionach tuby synoptoforu przesuwa się i ustawia pod pewnym kątem, tak aby odbicia światła pochodzącego z tub synoptoforu znalazły się na środku rogówek jednego i drugiego oka. Odchylenie ramienia synoptoforu odczytuje się na skali i w ten sposób określa się obiektywny kąt zeza.

 

Za pomocą synpotofora tu możemy zbadać obiektywny i subiektywny kąt zeza, percepcji, fuzji, stereopsji, zakres supresji oraz korespondencji siatkówkowej.