Rejestracja

Imię*

Nazwisko*

E-mail*

Telefon*

Adres korespondencyjny

Ulica, nr*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

Stopień naukowy*

* Wyrażam zgodę na udział w szkoleniu w dniu 14 X 2017

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb dostarczenia informacji o kolejnych szkoleniach

* Pola wymagane