PORADNIA DLA DZIECI ZEZUJĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH


Zmysł wzroku przesyła do mózgu 80 % informacji ze świata zewnętrznego. Prawidłowa ostrość widzenia uwarunkowana jest odpowiednim rozwojem fizjologii układu wzrokowego. Po przyjściu na świat wzrok jest najsłabiej rozwiniętym zmysłem. Kształtuje się on od pierwszych dni życia aż do ukończenia 6 lat. Prawidłowo rozwijający się układ wzrokowy u dziecka ułatwia jego funkcjonowanie w społeczeństwie.
Często jednak prawidłowy rozwój układu wzrokowego u dzieci zostaje zaburzony. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości prowadzą do występowania wad wzroku, zeza, niedowidzenia jedno lub obuocznego. Zjawisko akomodacji u dzieci bywa tak silne, że są one w stanie radzić sobie z wadą wzroku nawet do +6 dioptrii. Dlatego też bardzo często rodzice nie zauważają u swoich pociech problemów wzrokowych. Sygnały te dostrzegane są dopiero w wieku wczesnoszkolnym, kiedy pojawiają się kłopoty z nauką, głównie czytaniem, przepisywaniem z tablicy oraz zapamiętywaniem i przekazywanych informacji. Rodzice bardzo często nie utożsamiają tych problemów z narządem wzroku i doszukają się innych przyczyn tych niepowodzeń. Nie zdając sobie sprawy z tego, że ponad 60 % dzieci wymaga rehabilitacji narządu wzroku.

Jeżeli Twoje dziecko:

• obserwuje przedmioty ze znacznie bliskiej
• skarży się na bóle głowy
• ma problem z uciekającym okiem
• zamyka lub zasłania jedno oko
• szybko się męczy przy czytaniu czy przepisywaniu z tablicy
• czytając omija wersy
• używa palca wskazującego do czytania
• ma problemy z koncentracją
• ma trudności z przyswajaniem i zapamiętywaniem wiedzy
• grupowe zabawy nie sprawiają mu przyjemności

Rodzicu!!!
Sprawdź czy przyczyną nie są kłopoty ze wzrokiem. Zasięgnij porady eksperta – okulisty, który kompleksowo przebada wzrok Twojego dziecka.

W celu pełnej diagnostyki układu wzrokowego przeprowadza się:
• wywiad okulistyczny
• profesjonalne badanie okulistyczne
Uzupełnieniem badania okulistycznego powinno być badanie ortoptyczne. W skład którego wchodzi badanie:
• ruchomości oka
• widzenia obuocznego i kąta zeza na synoptoforze
• konwergencji
• fiksacji
Dla pobudzenia komórek mózgu, które odpowiedzialne są za odbiór bodźców wzrokowych i ruchomość mięśni ocznych wykonywane są dodatkowo badania ortoptyczne-pleoptyczne. Do przeprowadzenia tego rodzaju badania wykorzystywane są zabawki, dzięki czemu dziecko nie odczuwa stresu podczas wizyty u specjalisty. Badania te stosowane u najmłodszych cieszą się ogromnym powodzeniem, a ich rezultatem jest przywrócenie prawidłowego ustawienia mięśni oczu i odzyskanie pełnego widzenia obuocznego.
Wszystkie wymienione powyżej nazwy brzmią bardzo skomplikowanie, ale tylko dla osoby dorosłej. Dla dziecka wizyta jest bardzo przyjemna i zazwyczaj towarzyszy jej świetna zabawa. Pierwsze kompleksowe badanie ostrości wzroku zaleca się wykonać w wieku 3 lat. Badanie młodszych pacjentów bywa trudne z powodu braku werbalnego kontaktu z pacjentem. Wcześnie wykryte nieprawidłowości związane z narządem wzroku pozwalają na wdrożenie właściwego leczenia i osiągnięcia pełnej poprawy wzroku.

Zapraszamy do naszej
PORADNI DLA DZIECI ZEZUJĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH
w której przyjmuje ortoptysta oraz okulista.

Zapisy: MEGA-LENS
Al. Jana Pawła II 66
22 636 33 70