OCT

Optyczna koherenta tomografia (OCT)jest nieinwazyjną, bezdotykową metodą badania gałki ocznej, głównie siatkówki. Wskazaniem do badania są głownie choroby plamki, czyli centralnej części siatkówki.

 

W MEGA-LENS badanie to wykonujemy przy pomocy aparatu SOCT REVO NX. Jest to aparat najnowszej generacji. który jest kompleksowym narzędziem do diagnostyki schorzeń oczu, monitorowania choroby, a także sprawdzania efektywności i skuteczności stosowanego leczenia. Poza dotychczas wykonywanymi badaniami takimi jak: OCT, GCC, badanie kąta przesączania oraz ocenę przedniego odcinka oka, wykonujemy również nowe badanie jakim jest Angiografia-OCT.

Angio-OCT – jest to badanie pozwalające na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Metoda ta jest w pełni bezinwazyjna, a umożliwia zobrazowanie przepływu krwi w naczyniach siatkówki bez dożylnego podawania kontrastu (fluoresceiny). Badanie jest dostępne dla każdego pacjenta i nie wymaga zgody lekarza internisty na przeprowadzenie badania. Rozwiązanie to poszerza granice możliwości diagnostyki okulistycznej.
Wykonywanie tego badania polecane jest najczęściej przy schorzeniach oczu takich jak: AMD, retinopatia cukrzycowa czy CRS. AMD wysiękowe

 

Zastosowanie rozwiązania pozwolą w pełni wykorzystać możliwości urządzenia do diagnostyki i wskazań do leczenia następujących schorzeń :

 

 • Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD)
 • Choroidopatia centralna surowicza
 • Obrzęk plamki o różnej etiologii
 • Otwory plamkowe
 • Trakcje szklistkowo-siatkówkowe
 • Błony nasiatkówkowe
 • Znamiona barwnikowe naczyniówki
 • Ocena plamki w krótkowzroczności, zapaleniach
 • Dystrofie siatkówki
 • Odwarstwienie i rozwarstwienie siatkówki
 • Inne

 

“Zakup dofinansowany przez UE z EFRR, oraz budżet państwa (województwa mazowieckiego) w ramach działania 1.5 RPO WM, projektu nr RPMA.01.05.00-14-173/08 pt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie innowacyjnego Centrum Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Jaskry oraz Chorób Siatkówki.”